NabetaJisho Quiz P  Dictionary
ボタン
(服のボタンや、コンピュータなどのボタン)

butono
amuzi
akceptosalono
senfuŝi(lo)

データ見出し数 14838


NabetaJishoP Esperanto-Japanese


NabetaJisho Quiz P
Ver 1.1 Copyright (C) 2012-2013
Masaki Oba
All Rights Reserved.

NabetaJisho